Uncategorized

Hvordan hjælper en ægtepagt?

Det hele er liv og glad dage når i skal giftes, og i svæver begge to på en lyserød sky. Men der er nogle ting der kan hjælpe jer, hvis i skulle være så uheldige at ende i en skilsmisse.

Ægtepagt – hvad er det?

Nogen mennesker ser en ægtepagt som noget negativt, og noget man kun opretter hvis man regner med at ens ægteskab på et tidspunkt vil gå i stykker. Men dette er langt fra sandheden, ligesom man ikke tegner en indboforsikring fordi man regner med et indbrud. Det betyder blot er man vil være sikker på at en selv, og ens kære er sikret hvis situationen skulle opstå. Og med en ægtepagt har man ved en skilsmisse allerede have kommet en eventuel konflikt i forkøbet, og chancen for at man kan ende sin skilsmisse som venner. Dette er noget som må være både i ens egen, og folk omkring ens interesse.

Hvornår bruger man ægtepagt?

I forbindelse med indgåelse af ægteskab, vil man typisk oprette sin ægtepagt. Dog kan de også oprettes på ethvert andet tidspunkt i ægteskabet, hvor begge parter ønsker det. Når man bliver gift opstår der oftest det man kalder formuefællesskab. Dette betyder at det som før hed ’mit og dit’ er nu blevet til ’vores’. Her kan man så vælge at oprette en ægtepagt med særeje eller skilsmissesæreje, hvis man ikke ønsker et formuefællesskab.

Hvordan opdeler man formuen?

Ved oprettelse af en ægtepagt kan man vælge forskellige måder, at opdele ægtefællernes formue. Man kan enten vælge at opdele formuen fuldt ud, vælge kun at holde dele af ens formue adskilt, eller man kan vælge at adskille kun enkelte aktiver. F.eks. er pensioner ikke en del af formuefællesskabet.

Hvornår er ægtepagten gyldig?

Begge ægtefælderne skal underskrive ægtepagten, og herefter skal den tinglyses. Det koster 1660 kr. at få sin ægtepagt tinglyst, dette er penge der betales direkte til det offentlige. Først når ægtepagten er blevet tinglyst indtræder dens gyldighed, og har således ingen virkning før dokumentet er tinglyst. Det er ikke et krav at man sender ægtepagten til tinglysning, lige efter at ægtefællerne har underskrevet den. Man kan på ethvert tidspunkt indsende en ægtepagt til tinglysning, så længe at begge parter har underskrevet. Dog kan en tinglysning ikke ske hvis man er separerede, skilt, eller den ene af parterne er afgået ved døden.

Hvor længe er ægtepagten gyldig?

Man kan godt vælge at tidsbegrænse sin ægtepagt, så den enten ophæves fuldstændigt efter x antal år, eller at omfanget af særeje nedtrappes over flere omgange. På den måde vil et særeje gradvist blive mere og mere formuefællesskab, med tiden. Hvis man ikke sætter varighed på ægtepagten gælder den indtil man opretter en ny, bliver skilt, eller den ene af ægtefælderne afgår ved døden.