Uncategorized

Få øget livskvalitet gennem alkoholbehandling og nye oplevelser

Dette indhold er sponsoreret

Alt for mange danskere har et overforbrug eller misbrug af alkohol. De seneste tal fra sundhedsstyrelsen viser faktisk at ca. 900.000 danskere drikker mere end hvad sundhedsstyrelsen anbefaler og ca. 590.000 danskere har et skadeligt forbrug af alkohol. 

Rigtig mange af disse danskere har behov for hjælp i form af alkoholbehandling, terapi eller samtaler, alt efter hvor stort alkoholmisbruget er. Som misbruger af alkohol kan det ikke undgås at have en lavere livskvalitet end hvis misbruget ikke var der. Et overforbrug af alkohol påvirker hele ens omgangskreds og kommer med mange negative konsekvenser og det er derfor vigtigt at få hjælp gennem alkoholbehandling, til at komme fri af misbruget og gennem nye adfærdsmønstre og oplevelser få en øget livskvalitet.

Alkoholbehandling med kognitiv adfærdsterapi

En af de mest anerkendte former for alkoholbehandling er kognitiv adfærdsterapi. Som alkoholmisbruger er det sådan set ikke alkoholen der er problemet. Problemet er ikke det at stoppe med at drikke, det er problemet i, ikke at starte igen, fordi alkoholen bliver brugt som en slags medicinering og til at hjælpe i forskellige følelsesmæssige og stemningsmæssige situationer. 

Man har derfor behov for en masse indsigt i ens eget adfærd, samt tanker og derigennem træne nyt sund adfærd og nye veje til at opfylde ens følelsesmæssige behov. Et alkoholmisbrug har alt for mange negative konsekvenser med sig og det gælder om at komme i alkoholbehandling, så hurtigt som muligt. 

Hvornår har jeg et alkoholmisbrug? 

Man kan tale om et misbrug af alkohol, eller et alkoholproblem, når alkoholindtagelsen er til skade og har negative konsekvenser for en selv eller sine omgivelserne.

Seks tegn på, at du har brug for behandling af alkoholmisbrug:

  • Du oplever fysisk eller psykisk at trænge til større mængder af alkohol
  • Du har en manglende evne til at stoppe efter få genstande eller helt holde op med at drikke
  • Du har symptomer på abstinenser (indre uro, rastløshed, hjertebanken, svedeture)
  • Dit forbrug stiger over en længere periode, og du kan tåle mere, før du føler dig påvirket
  • Du prioriterer dine handlinger og din tid efter, om du kan drikke – for eksempel til arrangementer
  • Du drikker, selvom dit forbrug skader dig og har alvorlige konsekvenser for din nærmeste familie og pårørende

Hvis du kan svare ja til 3 eller flere af disse 6 spørgsmål så har du et behandlingskrævende problem og derfor brug for professionel hjælp i form at alkoholbehandling. Få hjælp til behandling her. 

Hvorfor professionel alkoholbehandling?

Ingen personer med et alvorligt alkoholmisbrug eller en afhængighed formår at komme ud af misbruget selv. Det kræver professionel hjælp og rådgivning. Det kan godt betale sig at undersøge de forskellige muligheder der er for behandling inden man træffer sin beslutning. Der er nemlig stor forskel på behandlingsprognosen de forskellige steder.